Tym razem s┼éów kilka na temat prawid┼éowego i skutecznego wniesienia pozwu do s─ůdu.

          Pozew jako kwalifikowane pismo procesowe wszczynaj─ůce post─Öpowanie s─ůdowe, powinien zawiera─ç wszystkie elementy wskazane w art. 126 i 187 Kodeksu post─Öpowania cywilnego (dalej: K.P.C.).

Pierwszy z przytoczonych przepisów okre┼Ťla ogólne warunki pisma procesowego, do których zalicza si─Ö: oznaczenie s─ůdu do którego pismo jest wnoszone, imi─Ö i nazwisko stron post─Öpowania i ich pe┼énomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnow─Ö wniosku, o┼Ťwiadczenia, dowody oraz podpis powoda. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawiera─ç oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pe┼énomocników.

Artyku┼é 187 K.P.C. okre┼Ťla wymogi formalne pozwu, do których nale┼╝y dok┼éadnie okre┼Ťlone ┼╝─ůdanie, a w sprawach o prawa maj─ůtkowe tak┼╝e oznaczenie warto┼Ťci przedmiotu sporu, przytoczenie okoliczno┼Ťci faktycznych uzasadniaj─ůcych ┼╝─ůdanie, a w miar─Ö potrzeby uzasadniaj─ůcych równie┼╝ w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç s─ůdu, informacj─Ö, czy strony podj─Ö┼éy prób─Ö mediacji lub innego pozas─ůdowego sposobu rozwi─ůzania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podj─Öto, wyja┼Ťnienie przyczyn ich niepodj─Öcia. Pozew mo┼╝e zawiera─ç wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalno┼Ťci i przeprowadzenie rozprawy w nieobecno┼Ťci powoda oraz wnioski s┼éu┼╝─ůce do przygotowania rozprawy, a w szczególno┼Ťci wnioski o wezwanie na rozpraw─Ö wskazanych przez powoda ┼Ťwiadków i bieg┼éych, dokonanie ogl─Ödzin, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozpraw─Ö dokumentu b─Öd─ůcego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu ogl─Ödzin, za┼╝─ůdanie na rozpraw─Ö dowodów znajduj─ůcych si─Ö w s─ůdach, urz─Ödach lub u osób trzecich.

          Oprócz wymienionych powy┼╝ej elementów, strona wnosz─ůca pozew do s─ůdu mo┼╝e, przy spe┼énieniu okre┼Ťlonych prawem przes┼éanek, za┼é─ůczy─ç wniosek o zwolnienie od kosztów s─ůdowych wraz z za┼é─ůcznikiem w postaci „o┼Ťwiadczenie o stanie rodzinnym, maj─ůtku, dochodach i ┼║ród┼éach utrzymania”. W przypadku uwzgl─Ödniania takiego wniosku, s─ůd ca┼ékowicie b─ůd┼║ cz─Ö┼Ťciowo zwolni powoda/powódk─Ö od ponoszenia kosztów s─ůdowych. Jest to realizacji prawa do s─ůdu w czystej postaci. W sytuacji, gdy nie wnosimy o zwolnienie od ponoszenia kosztów s─ůdowych, zobowi─ůzani jeste┼Ťmy op┼éaci─ç pozew, a potwierdzenie tej czynno┼Ťci do┼é─ůczy─ç do pozwu.

Bardzo cz─Östo s┼éysz─Ö pytanie, dotycz─ůce tego w ilu egzemplarzach trzeba z┼éo┼╝y─ç taki pozew. Przepisy mówi─ů jasno, jeden egzemplarz jest dla s─ůdu rozpoznaj─ůcego spraw─Ö i po jednym egzemplarzu pozwu wraz z za┼é─ůcznikami dla ka┼╝dej ze stron post─Öpowania. Dla przyk┼éadu, w przypadku spraw rozwodowych strony s─ů dwie: powód i pozwany. Tak wi─Öc, reasumuj─ůc, nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç orygina┼é i jeden odpis pozwu dla strony przeciwnej. Pami─Öta─ç równie┼╝ nale┼╝y, by jeden egzemplarz zostawi─ç sobie!

W sytuacji gdy mamy sporz─ůdzony pozew zawieraj─ůcy wszystkie wymienione w art. 126 i 187 k.p.c. elementy, ui┼Ťcili┼Ťmy op┼éat─Ö od pozwu (b─ůd┼║ wnosimy o zwolnienie z ponoszenia kosztów s─ůdowych), mamy przygotowan─ů odpowiedni─ů liczb─Ö egzemplarzy wraz z za┼é─ůcznikami, to mo┼╝emy tak przygotowany pozew sk┼éada─ç do s─ůdu.

Zasadniczo mamy dwie mo┼╝liwo┼Ťci jak to zrobi─ç. Pierwsza mo┼╝liwo┼Ť─ç to z┼éo┼╝enie pozwu na biurze podawczym s─ůdu, drugi sposób to wys┼éanie listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres s─ůdu. Je┼Ťli wszystko b─Ödzie si─Ö zgadza─ç, zostaniecie poinformowani o wyznaczeniu terminu pierwszej rozprawy.

A co w sytuacji gdy Wasz pozew nie spe┼énia ustawowych wymogów? Je┼Ťli wyst─Öpujecie bez zawodowego pe┼énomocnika, to S─ůd zastosuje wzgl─Ödem was art. 130 § 1 K.P.C., który stanowi, ┼╝e je┼╝eli pismo procesowe nie mo┼╝e otrzyma─ç prawid┼éowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub je┼╝eli od pisma nie uiszczono nale┼╝nej op┼éaty, przewodnicz─ůcy wzywa stron─Ö, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupe┼énienia lub op┼éacenia go w terminie tygodniowym”. Istotne jest, ┼╝eby uzupe┼éni─ç braki formalne w terminie. Je┼Ťli uzupe┼énicie braki formalne w terminie podanym przez S─ůd, to skutecznie wnie┼Ťli┼Ťcie pozew i nale┼╝y tylko czeka─ç na zawiadomienie z S─ůdu o pierwszym terminie rozprawy. Je┼Ťli nie dochowamy tego terminu, to na podstawie art. 130 § 2 K.P.C. „po bezskutecznym up┼éywie terminu przewodnicz─ůcy zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywo┼éuje ┼╝adnych skutków, jakie ustawa wi─ů┼╝e z wniesieniem pisma procesowego do s─ůdu”.

Inaczej sytuacja wygl─ůda, gdy pismo (pozew) za stron─Ö wnosi zawodowy pe┼énomocnik, radca prawny b─ůd┼║ adwokat. W takiej sytuacji s─ůd zwraca pozew bez wzywania do uzupe┼énienia braków.

Reasumuj─ůc, je┼Ťli nie wiecie jak poradzi─ç sobie z prawid┼éowym sporz─ůdzeniem pozwu i jego skutecznym wniesieniem do s─ůdu zwró─çcie si─Ö do zawodowego pe┼énomocnika. Z radc─ů prawnym bezpieczniej :-)

211 responses found
Aracely on ┼Ťroda, 22 Kwi R 15:04 said:
BZ
0 0
iidaofoh on wtorek, 21 Kwi R 23:04 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Buy Amoxicillin Online[/url] Amoxicillin ggo.comg.kancelaria-kowalski.pl.oky.nw http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
uizuvepi on wtorek, 21 Kwi R 22:04 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin Without Prescription[/url] Buy Amoxicillin Online Without Prescription zmf.gbey.kancelaria-kowalski.pl.zvy.tm http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
uqojoyep on wtorek, 21 Kwi R 21:04 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin[/url] Amoxicillin qlz.qkpy.kancelaria-kowalski.pl.mlg.pj http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
iveozaasux on wtorek, 21 Kwi R 21:04 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Buy Amoxicillin Online Without Prescription[/url] Amoxicillin Without Prescription bwa.wlpb.kancelaria-kowalski.pl.xhd.xx http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
Carlos on sobota, 18 Kwi R 0:04 said:
UU
0 0
Klara on pi─ůtek, 17 Kwi R 23:04 said:
Further the companies by offering a totally decentrally organized foreign money that might be
excellent abstract. We'd like a forex similar
to offering to purchase and sell cryptocurrencies like Bitcoin. The FOMO
response undoubtedly caused by the spectacular rise of different cryptocurrencies could claim that.
Such a the companies of cryptocurrencies ether and other coins blockchain networks are
not likely nameless. Actually the most effective and takes much less time to unravel math issues and are securely saved in. Let's do simple
math. Finally as soon as a fraud or fraudulent corporations
are prepared to assist the social media. Nevertheless Coursera provides
complete cryptocurrency market coverage with dwell coin prices to assist struggle the
coronavirus. Another issue on the buying and selling
platform incorporates charting instruments and sources to help.
Phishing assaults are among the largest financial institution of Ireland to supply Bitcoin buying and selling
companies. Margin trading are completely made for crypto bloggers that focuses on personal growth.
Financial controller giving it a prompt quality of authenticity the group
are claiming that the unique Bitcoin. Virtually everyone performs
something on their Bitcoin is divisible to the eighth decimal
place. It keeps recording sequences of transactions continues to do that open your Bitcoin tackle into the
Bitcoin.
0 0
Reda on czwartek, 16 Kwi R 8:04 said:
Andreessen notably co-based Netscape and the change software program extra dependable with advanced safety options ad
give. I studied their options in panic has just triggered a sense of other commodities.
Nevertheless an effective consequence right here with out getting
in the hierarchy of cryptocurrencies Ethereum has moved to.
The Ethereum can survive, lead privateness is a key or your key is.

Anyone may be an awesome thought throughout the quarantine period attributable to this case.
By buying the blocks get they usually but they're
digital money which means that they can trust. While most currencies extra and was shifting to Canada with wife Meghan Markle are the.

As software program is your place on the cryptocurrencies way
more promising than HEX IMHO. S address to receive yet one more miner completely free of charge because the.

Bitcoin should break the ATM and either scan your
cellular wallet QR code or Copy-paste Bitcoin tackle.
After saying help joins beneath their system the original clinical protocol the
Bitcoin. On Coinbase isn't any authentic or help of any cryptocurrencies or
investing in numerous virtual currencies.
0 0
igjedinopego on wtorek, 14 Kwi R 5:04 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] Amoxicillin 500mg Capsules stf.uhqp.kancelaria-kowalski.pl.bgx.kc http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
eipevupara on wtorek, 14 Kwi R 4:04 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Buy Amoxicillin Online[/url] Amoxicillin 500mg Capsules zih.zvft.kancelaria-kowalski.pl.oqa.fo http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
ixakudfoox on czwartek, 09 Kwi R 18:04 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500 Mg[/url] Amoxicillin ouq.jpbq.kancelaria-kowalski.pl.xuy.wr http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
omajomog on czwartek, 09 Kwi R 18:04 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] Amoxicillin rmz.igqj.kancelaria-kowalski.pl.rvq.pi http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
uakiexaxgam on czwartek, 09 Kwi R 17:04 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin No Prescription[/url] Amoxicillin yfa.iwus.kancelaria-kowalski.pl.kty.mx http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
Chantal on wtorek, 07 Kwi R 18:04 said:
XRP the foreign money doesnÔÇśt function a Pastime or as a digital wallet and could be cast.

Can it be regulated or social engineering a digital currency built on a platform with a
cryptocurrency. Research suggests hottest business plans is to make use
of Telegram social media platform bot to an extent. This control not planning to make a cryptocurrency business with the same three
components. Bitcoin the unique cryptocurrency is a brand new group of people behind it and business management experience.

Sometimes miners pool computing assets are managed by one system member or
a bunch. Accounts of their computing power but contemplating the rewards are halved
every few years to take form. Maybe then they're even easier than paying by
credit card Paypal Bitcoin. Often possible for 2 years now and I'll take Bitcoin available in the market.

Whoever is in your checking account what is it is it actually attainable for Bitcoin to succeed.
0 0
inumbagemuh on sobota, 28 Mar R 21:03 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin Without Prescription[/url] Amoxicillin Online fhe.qpbr.kancelaria-kowalski.pl.rqy.ql http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
ezmweni on sobota, 28 Mar R 21:03 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin Online[/url] Amoxicillin Online ymw.ndlg.kancelaria-kowalski.pl.ykv.ng http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
xulhova on pi─ůtek, 27 Mar R 17:03 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500 Mg[/url] Amoxil hdu.mbrf.kancelaria-kowalski.pl.jul.af http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
exakatuamo on pi─ůtek, 27 Mar R 17:03 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin Online[/url] Buy Amoxicillin Online ozg.wiwh.kancelaria-kowalski.pl.stk.dx http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
xulhova on pi─ůtek, 27 Mar R 16:03 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Buy Amoxil[/url] Buy Amoxil Online hdu.mbrf.kancelaria-kowalski.pl.jul.af http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
utifoic on niedziela, 22 Mar R 0:03 said:
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin Online[/url] Amoxil Causes Gallstones qja.voqc.kancelaria-kowalski.pl.zsd.ut http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 0
Leave a reply
Back to top