W związku z tym, że w Polsce zaczął się sezon wakacyjny, a co za tym idzie zwiększyło się zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, chciałbym przybliżyć procedurę zatrudnienia osób z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i EOG), legitymujących się paszportem ukraińskim, białoruskim, gruzińskim, mołdawskim, rosyjskim lub armeńskim.

          Zatrudnienie pracownika pochodzącego z kraju niebędącego członkiem UE i EOG może odbyć się w trybie uproszczonym poprzez rejestrację oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, albo w trybie uzyskania zezwolenia na pracę.

Zasadniczo obcokrajowiec chcący świadczyć pracę w Polsce zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na pracę, co jest procesem długim, skomplikowanym, a także obwarowanym wieloma wymogami natury prawnej.

          Ustawodawca dla osób spoza EU i EOG, to jest dla obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy przewidział możliwość podjęcia pracy na terenie RP na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Obowiązki związane z rejestracją spoczywają na przyszłym pracodawcy.

Pracodawca inicjuje procedurę rejestracji. Zobowiązany jest on złożyć we właściwym, ze względu na swoją siedzibę, Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie składane jest na urzędowym formularzu dostępnym we właściwym urzędzie pracy i na jego stronie internetowej.

Następnym etapem jest rejestracja przez pracowników PUP złożonego oświadczenia. Rejestracja najczęściej dokonywana jest w tym samym dniu roboczym lub w dniu następnym. W praktyce urzędy załatwiają sprawę w ciągu maksymalnie trzech dni.

Kolejny etap obejmuje odebranie przez pracodawcę oświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy po jego zarejestrowaniu i przekazanie cudzoziemcowi (oryginał + adnotacja z PUP o rejestracji oświadczenia). Po spełnieniu tego obowiązku, pracodawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia pracy, do zawarcia z pracownikiem umowy w formie pisemnej. Obecnie pracodawca i pracownik mogą zdecydować jakiego rodzaju umowę chcą wybrać, może to być umowa o pracę regulowana w Kodeksie pracy, bądź umowa cywilnoprawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym.

Następną czynnością, do jakiej zobligowany jest pracodawca, to skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie oraz na szkolenie BHP. Badania lekarskie i szkolenie BHP pracownik zobowiązany jest odbyć przed rozpoczęciem pracy.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zgłosić pracownika do ZUS, za pomocą formularza ZUS ZUA w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Polskie prawo, tak jak w przypadku pracodawców zatrudniających polskich pracowników, nakłada na pracodawcę zatrudniającego obcokrajowców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz akt osobowych pracownika.

Przedstawiona procedura pozwala na zatrudnienie pracownika pochodzącego z jednego z wymienionych krajów  przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeśli chcemy zatrudnić pracownika na okres dłuższy to niestety pracownik musi uzyskać pozwolenie na pracę.

Na koniec dwa słowa na temat umów łączących strony. Co  do umowy wiążącej pracodawcę i pracownika, jak już wspomniano wcześniej, do wyboru mamy umowę o pracę (na czas określony, na okres próbny, na zastępstwo) bądź umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Swoboda wyboru umowy jest prawem stron. Wybierając umowę należy pamiętać, że każda umowa łącząca strony ma swoją specyfikę i nie zawsze można swobodnie wybierać pomiędzy różnymi wariantami.

W przypadku umów o pracę, pamiętać należy naczelną zasadę prawa pracy, mówiącą, że postanowienia umowy o pracę w stosunku do pracownika nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy (Kodeks pracy, rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). W przypadku zastosowania postanowień mniej korzystnych dla pracownika, np. wynagrodzenie jest niższe niż płaca minimalna, to wtedy taki zapis jest nieważny, a pracodawca obowiązany jest wypłacić wynagrodzenie minimalne.

Wybierając z kolei umowę cywilnoprawną w formie umowy zlecenia, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, pracodawca musi zgłosić pracownika do ubezpieczenia ZUS, jak również określić stawkę godzinową nie mniejszą niż 13 zł brutto (stan na 1 stycznia 2017 r.). W przypadku umowy o dzieło, nie ma obowiązku zgłoszenia pracownika-obcokrajowca do ZUS, a także nie obowiązują przepisy dotyczące stawki minimalnej. Warto również podkreślić różnicę obejmującą przedmiot umowy zlecenia i umowy o dzieło. Pierwsza z nich jest umową starannego działania, druga jest umową rezultatu. Przykładowo nie można zawrzeć umowy o dzieło w przypadku zatrudniania do prac polowych, sadowniczych, budowlanych. Umowa o dzieło może być stosowana np. przy pracy konserwatorskiej, odtworzeniowej czy artystycznej, najprościej mówiąc przedmiotem umowy o dzieło powinno być wytworzenie, przerobienie lub naprawa przedmiotu.

Podsumowując, przed zawarciem umowy przyszły pracodawca powinien dokładnie zapoznać się z obowiązującym stanem prawnym obejmującym prawo pracy oraz przepisy prawa cywilnego po to, żeby wybrać najlepszą dla siebie formę umowy. Z kolei pracownik-obcokrajowiec powinien zapoznać się z obowiązującym stanem prawnym, żeby wiedzieć czy pracodawca nie narusza względem niego przepisów prawnych.

527 responses found
Faith on sobota, 29 Cze R 23:06 said:
We'd like to invite you for an interview http://thisav.fun/ this av "I will not give up on our national interests to get a nice headline in some newspaper or another or for applause from the international community," he said. "Those pass quickly, but we need to keep our national interests forever and that is what we will do."
0 0
Freelove on sobota, 29 Cze R 22:06 said:
Your cash is being counted http://keezmovies.in.net/ keez movies Chief inspector Sir Michael Wilshaw hailed the “unprecedented rate of national improvement”, which means 600,000 more children are receiving a “good” or better education in England. Last year, 70 per cent of English schools were good or outstanding.
0 0
Jacques on sobota, 29 Cze R 22:06 said:
Cool site goodluck :) http://12yo.icu/ 12yo nude video girl "Another advantage, besides the possibility of making device fabrication simpler, is that the high mobility and ultrahigh carrier-saturation velocity of electrons in graphene makes for very fast detectors and modulators," says team leader Dirk Englund, Jamieson Career Development Assistant Professor of Electrical Engineering and Computer Science at MIT.
0 0
Roderick on sobota, 29 Cze R 22:06 said:
Some First Class stamps http://keezmovies.in.net/ keezmovies Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only "trusted" sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on.
0 0
Tyrone on sobota, 29 Cze R 22:06 said:
I'm afraid that number's ex-directory http://xvideos.doctor/ www.xvideos But twice that number live outside the camps, including almost all the refugees who have arrived over the past few months. While many have the means or family ties to find lodging, the numbers of those forced to sleep rough appear to be growing in cities, including Istanbul and Ankara.
0 0
Erasmo on sobota, 29 Cze R 15:06 said:
Punk not dead http://wallpapers.in.net/ sexy girl wallpaper He says he's not competing with the likes of Google, which already offers a free online translation tool. Instead, Lingo24 wants to showcase a new platform, Coach, which Arno believes could turn the company into an "eBay for translators".
0 0
Beryl on poniedziałek, 24 Cze R 15:06 said:
We glance in additional detail at iOS eleven compatibility in additional depth
in a separate article: Can my iPhone and iPad run the new version of iOS?
The iPhone X will also run iOS 11 - it should ship with
iOS eleven already installed. Users have been confused to seek out that when they toggle Bluetooth and Wi-Fi off in iOS eleven Control Centre on their iPhone it would not actually
turn off the features. Here we now have a abstract of a few of the biggest changes and enhancements
in iOS 11. Many are exclusively for the iPad, however first we'll talk about the universal features.
Apple's iOS 11.0.1 update was thought to go some approach to correcting
the battery life issues, by addressing WiFi and Bluetooth settings.
Apple's ARKit web page on its webpage claims that ARKit is
a "chopping-edge platform for developing augmented actuality apps for iPhone and iPad"
and presents "powerful capabilities for positional tracking and scene understanding".

Regardless of Apple's extensive testing and the
public and developer beta applications, there are still inevitably issues
with the new version of the iPhone and iPad software.
However, these who have already installed the update are reporting poor efficiency and degraded battery life,
as well as issues with stability, Bluetooth and TouchID.
0 0
apativaka on niedziela, 23 Cze R 15:06 said:
[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin 500mg[/url] Amoxicillin 500mg Capsules rtm.obza.kancelaria-kowalski.pl.uid.bd http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
0 0
buyoqavure on niedziela, 23 Cze R 15:06 said:
[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin[/url] Amoxicillin 500mg Capsules rug.ndmj.kancelaria-kowalski.pl.ucw.mj http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
0 0
Jamison on sobota, 22 Cze R 1:06 said:
Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be okay. I'm absolutely enjoying
your blog and look forward to new posts.
0 0
oxiebudbpxm on piątek, 21 Cze R 12:06 said:
whLWeF zjtqbakgefiq, [url=http://btssuabhgcoe.com/]btssuabhgcoe[/url], [link=http://bavbgnitnphh.com/]bavbgnitnphh[/link], http://tljpofpojads.com/
0 0
wgjdrbupw on piątek, 21 Cze R 5:06 said:
e65b3U pgiaxfkkxgrs, [url=http://syomaqysdiwy.com/]syomaqysdiwy[/url], [link=http://xuxjjknqihkn.com/]xuxjjknqihkn[/link], http://knauzuublxjx.com/
0 0
nkjyeflsf on piątek, 21 Cze R 4:06 said:
55TnkH ooildsprzhwn, [url=http://cplhowchynum.com/]cplhowchynum[/url], [link=http://jypcbzaswkxr.com/]jypcbzaswkxr[/link], http://warptdwmnavj.com/
0 0
fepjzhmoi on piątek, 21 Cze R 4:06 said:
GETbe1 hkpooqkqkcmm, [url=http://bozwnnlaymjr.com/]bozwnnlaymjr[/url], [link=http://zhtycylfhkpz.com/]zhtycylfhkpz[/link], http://luqafkfefljl.com/
0 0
btmckbdr on czwartek, 20 Cze R 21:06 said:
E0vilG flocqugxjvli, [url=http://rvwcyiglikqj.com/]rvwcyiglikqj[/url], [link=http://nfiilttjgfqs.com/]nfiilttjgfqs[/link], http://xbcrvaevggad.com/
0 0
ymwwswu on czwartek, 20 Cze R 20:06 said:
ZKQaSe kyjvqyyccoba, [url=http://bhlyypzuaqzv.com/]bhlyypzuaqzv[/url], [link=http://aqbbaqbmhsem.com/]aqbbaqbmhsem[/link], http://kmbaycivlxrv.com/
0 0
Sofia on poniedziałek, 17 Cze R 2:06 said:
I work for a publishers http://xnxx.in.net/ xnxx tube Security footage shows the machete, crowbar and hammer-wielding arsonists break into the Raajje Television studio through the stairwell entrance. They knocked down locks and pried open the protective iron gates before kicking down the door.
0 0
Phoebe on piątek, 14 Cze R 12:06 said:
Hi. I have checked your kancelaria-kowalski.pl and i see you've got some duplicate content so
probably it is the reason that you don't rank high in google.

But you can fix this issue fast. There is a tool that creates articles like human, just
search in google: miftolo's tools
0 0
Simon on czwartek, 13 Cze R 17:06 said:
How do I get an outside line? http://xnxx.promo/ xxnx. (Additional reporting by Yuko Yoshikawa, Richard Cowan, Mark Felsenthal, Aaron Sheldrick and Kiyoshi Takenaka and Anna Yukhananov in Washington; Writing by William Mallard; Editing by John Mair, Chizu Nomiyama and Dan Grebler)
0 0
ejuiqorez on czwartek, 13 Cze R 5:06 said:
[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin No Prescription[/url] Amoxicillin 500 Mg pwe.stwx.kancelaria-kowalski.pl.irt.vg http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
0 0
Leave a reply
Back to top