Gazeta Prawna

  1. Po zakończeniu pobierania dopłat do pensji w razie przestoju lub skrócenia czasu pracy firma będzie mogła zwolnić zatrudnionego, na którego otrzymała pomoc.

  2. Możliwość wykorzystania pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na ratowanie miejsc pracy może okazać się martwym przepisem. Jego stosowanie budzi bowiem wiele wątpliwości i pytań wśród pracodawców, na które brak jest odpowiedzi.

  3. Utawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, dalej: ustawa antykryzysowa) wstrzymuje, zawiesza lub wydłuża terminy na dokonanie licznych czynności prawnych i procesowych.

  4. - Wyłączenie biegu terminów nie oznacza, że organy zostały zwolnione z obowiązku udzielania informacji publicznej. Wciąż ma on zastosowanie. Prawo do informacji publicznej jest konstytucyjnym prawem obywateli (art. 61 konstytucji) i chociażby z samego tego tytułu nie może zostać wyłączone - mówi w rozmowie z DGP dr hab. Jacek Zaleśny konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

  5. O 85 wzrosła na Węgrzech liczba osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem; to najwyższy jak dotąd wzrost dobowy. Osiem kolejnych osób zmarło – poinformowano w czwartek na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.