Gazeta Prawna

  1. Jest na to kilka sposobów – powiem o czterech.

  2. List czterech ministrów to pierwsza wspólna inicjatywa największych państw UE po brexicie. Ma wesprzeć europejskie firmy na globalnych rynkach.

  3. Kara finansowa dla rządu PiS za niezastosowanie środka tymczasowego nie jest wykluczona. O to Komisja Europejska – jak pokazuje przykład Puszczy Białowieskiej – może wnioskować na kolejnym etapie.

  4. W gabinetach komisarzy w nowym rozdaniu znalazło się rekordowo wielu Polaków. Teraz walczymy o dyrekcje generalne.

  5. Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)