Gazeta Prawna

  1. Renta rodzinna, która została przyznana osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji przez inny organ niż ZUS, nie będzie liczyła się do limitu dochodów, uprawniającego do uzyskania świadczenia uzupełniającego.

  2. Sąd II instancji nie może odrzucić dowodów popierających zarzut potrącenia, który podniesiono dopiero w apelacji – stwierdził Sąd Najwyższy.

  3. Oddajemy dziś wręce czytelników jednoczęściowy komentarz do wyciągu z ustawy z 11 marca 2004 r. opodatku od towarów iusług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: ustawa oVAT).

  4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

  5. Martwi mnie, że prawdopodobnie nie poznamy nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Dużo bardziej martwi mnie jednak to, że ten sam mechanizm może być wykorzystany w innych sprawach. Ot choćby po to, by zamknąć usta dziennikarzom.